Procis en corona (1)

Het coronavirus heeft een enorme impact op de wereld. Overal ter wereld worden forse maatregelen getroffen. Veel maatregelen gelden in eerste instantie voor enkele weken tot enkele maanden. Ik denk dat deze crisis langer zal duren. Ook nadat het virus onder controle is zullen gevolgen lang voelbaar blijven. Daarom pas ik de dienstverlening aan. Alle diensten van Procis worden remote aangeboden. Daarnaast leggen we de nadruk op remote ondersteuning en advisering (incl. ondersteunende tooling), privacy by design en goed privacybeheer.

Dienstverlening gaat onverminderd door

Ook tijdens de corona crisis kunnen klanten vertrouwen op de diensten van Procis. We staan in nauw contact met partners en toeleveranciers zodat de dienstverlening gegarandeerd is.

Net als bij veel bedrijven nemen we maatregelen om de gezondheid van mensen te beschermen:

  • waar mogelijk worden telefoon, messengers en video-conferencing gebruikt.
  • wanneer persoonlijk contact toch nodig en gewenst is, worden de hygiënemaatregelen in acht genomen, zoals het vermijden van contact van nabij.

Zeker in het begin verminderen sociale contacten en persoonlijke bijeenkomsten. Een groot deel kunnen we opvangen met videoconferencing en telefonie, maar soms is het wenselijk elkaar in persoon te spreken. Dat blijft mogelijk, waarbij we per keer beoordelen hoe een ontmoeting zal plaatsvinden.

Inzetten op privacy en informatiebeveiliging

Opgelet! In tijden als deze kan de aandacht voor privacy en compliance verminderen. De aandacht ligt elders, budgetten staan opeens onder druk. Aandacht voor informatiebeveiliging, bedrijfscontinuïteit én blijvende aandacht voor persoonsgegevens waarborgt de bedrijfsvoering en voorkomt problemen op langere termijn (er is ook een tijd ná corona!).

In de dienstverlening blijven we de nadruk leggen op privacy by design en het inrichten van goed privacybeheer. Dit zijn instrumenten die kosteneffectief zijn en veel zorgen wegnemen. Voorkom dat de coronacrisis ook een bedrijfsvoeringscrisis wordt!

Enkele diensten bieden we tijdelijk niet aan omdat deze de aanwezigheid van meerdere personen vraagt. We ontwikkelen deze diensten wel verder door. Het gaat om de Privacy-canvas workshops en de Privacy Design workshops met behulp van Serious LEGO Play.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tijdens deze crisis blijft het MVO beleid van Procis intact. Dat houdt in dat (privé) donaties aan goede doelen doorlopen. We blijven kleine zelfstandigen inschakelen en betalen deze marktconform. Ook de (vrijwillige) inzet voor Privacy First loopt onverminderd door.