Schulden zonder stigmatisering

Het is ongelofelijk dat in Nederland 600.000 mensen problematische schulden hebben. Schulden beïnvloeden je leven. Schulden houden je altijd bezig: ‘kan ik mijn huur deze maand betalen?’ of ‘we hebben nog vijf euro, wat eet mijn gezin vanavond?’

Mensen met schulden zijn heel kwetsbare mensen. Stigmatisering, uitsluiting, beïnvloeding door een ongunstig risicoprofiel zijn voorbeelden van wat mis kan gaan. Van een stempel kom je niet zo maar af. Partijen die werken met persoonsgegevens van mensen met schulden moeten extra hun best doen om te voorkomen dat zij niet beschadigd raken. Dan moet je méér doen dan wat de wet vraagt en extra transparant, duidelijk en betrouwbaar zijn.

Onderzoek naar Geldfit

Voor Privacy First voerde ik een klein onderzoek uit nadat enkele bezorgde signalen waren ontvangen over de Nationale Schuldhulproute. Om de schuldhulpverlening te stroomlijnen is deze Route opgezet om duidelijker te maken hoe hulp wordt geboden en door wie. Het onderzoek richtte zich op een belangrijke speler in de schuldhulpverlening, Geldfit. Deze organisatie positioneert zich als het startpunt voor schuldhulpverlening. Dit onderzoek bracht enkele zorgen over de omgang met privacy en persoonsgegevens naar boven.

De eerste zorg betrof transparantie en informatie. Een organisatie informeert mensen over (voorgenomen) verwerkingen, vaak met een privacy statement. Met die informatie kan iemand zich overtuigen of hij zijn gegevens wel moet verstrekken aan deze partij. Maar kan je een partij vertrouwen als deze verwijst naar de Wet bescherming persoonsgegevens? Heeft privacy wel voldoende prioriteit?

Een tweede zorg betreft het gebruik van cookies. Het gebruik van trackingcookies van Google op een site met gevoelige gegevens? Niet doen! De AP tikte niet voor niets ziekenhuizen op hun vingers. Een bezoeker heeft geen waarborg dat zijn gegevens weglekken naar datahandelaren en profileringsbedrijven.

Een derde zorg betrof het verzamelen van te gedetailleerde informatie, in dit geval een postcode met 4 cijfers en 2 letters, terwijl voor de advisering alleen de eerste 4 cijfers nodig waren. Hier zou juist privacy by design toegepast moeten worden. Bovendien is niet duidelijk wat met deze informatie gedaan wordt.

Een laatste zorg betrof de rol van persoonsgegevens binnen het businessmodel. Als gegevens van een persoon worden verzameld, zelfs als deze anoniem zijn, mogen deze dan een belangrijke plek hebben binnen het datamodel van de organisatie?

Brief met zorgen en aanbevelingen

Privacy First stuurde naar aanleiding van het onderzoek een brief naar de organisatie Geldfit. Privacy komt tot leven bij concrete voorbeelden. Met de doelgroep in het achterhoofd weet je dat organisaties de lat hoog moeten leggen. Hopelijk staat Geldfit open voor de zorgen van Privacy First zodat schuldhulpverlening kan plaatsvinden, zónder negatieve privacyeffecten!

Lees hier de brief die vanuit Privacy First is verstuurd. Reacties en updates worden aan dit artikel toegevoegd.

20200219-Geldfit-v1-0Download