Plan van aanpak witwassen

Witwassen is een lastig onderwerp binnen ‘financiële privacy’. Deze wetgeving heeft het doel witwassen en (financiering van) terrorisme te bestrijden, iets waar je niet tegen kan zijn. Toch vraagt deze wetgeving om een voorzichtige houding. Voor je het weet worden grote infrastructuren opgetuigd om monitoring en gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Daar waar wetten rond dit onderwerp vaak technisch worden ingestoken kunnen gevolgen veel breder dan dat worden. Voor Privacy First schreef ik een bijdrage voor de internetconsultatie op het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’. Hierom keek ik niet alleen naar de tekst, maar probeer het voorstel ook vanuit mensenrechten en privacy-principes te bekijken.

De belangrijkste aandachtspunten:

  • de insteek vanuit Europese en Nederlandse beleidsmakers is gericht op het bestrijden van afwijkingen met weinig ook voor mensenrechten: wantrouwen en controle in plaats van vertrouwen en proportionele maatregelen
  • het wetsvoorstel wordt te vroeg ingebracht omdat verschillende adviestrajecten nog lopen
  • de AVG is te beperkt uitgewerkt het als risico dat waarborgen alleen op papier zullen bestaan
  • principiële bezwaren tegen verdergaande inperking van contante betalingen boven een bepaald bedrag
  • principiële bezwaren tegen grootschalige gegevensuitwisseling tussen Wwft-plichtigen en de opzet van infrastructuren hiervoor
  • interessante alternatieven die de aandacht waard zijn